Persoonlijke zorg

Persoonlijke zorg

Bij In de Luwte is sprake van verzorgd wonen. Wonen in een woonvorm waarbij u als bewoner kunt terugvallen op professionele zorg.
In de Luwte biedt gespecialiseerde zorg voor mensen met dementie. We werken volgens het principe van de belevingsgerichte zorg.
Dat is zorg en begeleiding die uitgaan van uw persoonlijke gevoelsleven, wensen en behoeftes. Wat heeft u nodig om een zo gezond mogelijk en betekenisvol leven te leiden?
Dat is ons uitgangspunt. Samen vullen we dat in, elke dag weer, want elke dag is natuurlijk anders.

Mensenwerk

Wie wil weten hoe de zorg is, begint bij de mensen. Bij In de Luwte werken we al meer dan 15 jaar met een vast en vertrouwd team.
Werken bij In de Luwte is voor de mensen met een roeping, die elke dag weer het verschil willen maken voor bewoners.
Wie bij ons werkt, werkt professioneel vanuit een oprechte liefde voor de ouderen met dementie. Grote harten, veel geduld, veel ervaring en de juiste vakkennis – dat zijn de eigenschappen waar we ons op richten.

Mensgericht, niet taakgericht

In de Luwte richt zich op aandacht en beleving. Belevingsgerichte zorg is een totaal andere benadering. Wij schikken ons zoveel mogelijk naar uw behoeftes. Het is uw huis en uw leven. U bent niet de gast, wij zijn te gast.
Natuurlijk nemen we al onze kennis en kunde mee om te kijken waar uw behoeftes liggen.
Misschien fleurt u wel helemaal op van tuinieren. Misschien bent u op uw gelukkigst in de keuken, met de dieren, achter de piano.
Niet zelden zijn het de fascinaties uit de jeugd, die ook in deze fase weer het meest bekoren.
We zorgen dat we u goed leren kennen en spelen daar op in.

Vrienden en familie

Bij In de Luwte vinden we het fijn als uw vrienden en familie actief betrokken zijn. De deur van ons huis staat open vanaf 10:00 tot 21:00. Voordat u hier gaat wonen, brengen we uitgebreid uw sociale netwerk in kaart, zodat we precies weten welke personen belangrijk voor u zijn. We faciliteren graag zoveel mogelijk de initiatieven van mensen uit uw vertrouwde kring. Waar nodig, stimuleren we het ook.

Eigen huisarts

Waar mogelijk houdt u gewoon uw eigen huisarts.
Dat geldt ook voor andere zorgverleners, zoals de fysiotherapeut, logopedist of voedingsdeskundige.
Die komen alleen om de hoek kijken als het echt nodig is. Er verandert wat dat betreft natuurlijk helemaal niets.
Binnen In de Luwte is altijd een gekwalificeerd verpleegkundige aanwezig.

Kwaliteit

De kwaliteit van de zorg zit in onze unieke aanpak en komt terug in alles wat we doen. Echte zorg laat zich niet alleen vangen in regels, maar vooral in mensenharten.
Uiteraard is het waarborgen van kwaliteit ook van groot belang. Om onszelf en de kwaliteit scherp te houden, werken we daarom met een breed scala aan vaste instrumenten.

Evaluaties

Op regelmatige basis evalueren we de tevredenheid van familie, gasten en vertegenwoordigers over de kwaliteit van zorg en leven van de bewoners.
Meestal is er een helder beeld van deze tevredenheid, dan wel over zaken die eventueel niet optimaal verlopen.
Samen bespreken we de tevredenheid en welke zaken eventueel moeten veranderen.

Tevredenheidsonderzoek

Iedere twee jaar meten we uitgebreid hoe tevreden iedereen is: onze bewoners, familie, mensen die met ons werken én de buurt.
We vragen alle betrokken hun tevredenheid aan te geven op een breed scala aan punten.
Uiteraard is het onderzoek niet de enige weg waarlangs mensen hun mening over ons kunnen geven.
Sterker nog: iedereen kan op enig moment bij ons aankloppen. Maar het tevredenheidsonderzoek is er niet minder belangrijk om.

Het zorgt ervoor dat we iedere keer op grote schaal inventariseren hoe belanghebbende ons en de samenwerking met ons ervaren.
Door deze werkwijze kunnen we ons snel aanpassen aan de wensen en eisen van onze stakeholders.