Over ons

Het verhaal van het logo

Het oude logoHet nieuwe logo

Met de naam ‘In de Luwte’ willen we aangeven dat we aan het leven van onze bewoners een waardig slotakkoord willen toevoegen. Jarenlang in de stormen van het leven gestaan, tegenwind ervaren, gezorgd en geleefd. Nu is het tijd om tot rust te komen, uit de wind, in de luwte. Verzorgd en ontzorgd te worden, wind in de rug, actief meedoen zolang het kan, persoonlijke aandacht en leefplezier.

De afbeelding bevat nog steeds de boom. Een boom van bescherming, een boom van gefluister, van een zachte bries door de knisperende blaadjes, uit de wind.

In het oude logo (zichtbaar als u met de muis over de afbeelding gaat) was de eerste zorgvilla aan de Hamburgerweg zichtbaar. In het nieuwe logo staat het huis te midden van de boom, omgeven door bos; onze nieuwe plek vanaf 2022 aan de Wilhelminalaan. Het roze raampje geeft aan dat we thuis zijn. Een kleinschalig thuis waar huiselijkheid, geborgenheid, belevingsgerichte zorg en warmte willen bieden.

De kleuren groen, taupegrijs en roze hebben we ook niet voor niets gekozen. Groen betekent voor ons natuur, duurzaam, groei, acceptatie en gezondheid. Roze staat bij ons voor liefde, vrolijkheid en vertrouwen. Het grijs staat voor kracht, elegantie en een mate van luxe die we onze bewoners willen bieden door de persoonlijke aandacht en zorg op maat.

Visie

Dé plek waar huiselijkheid, leefplezier en kwalitatieve zorg elkaar ontmoeten

Waar dementie serieus genomen wordt in leefplezier en welzijn

Waar iedereen welkom is

Waar medewerkers te gast zijn bij hun bewoners

Waar klantbeloften de basis vormen van professionele zorgverlening

En waar de medewerkersbeloften blijk geven van waardering

KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG EN DE KWALITEITSMETHODIEK VAN

In de Luwte werkt vanuit het kwaliteitskader en de kwaliteitsmethodiek van Kwaliteit@.
De initiatiefnemers achter Kwaliteit@ nemen juist het welzijn van hun bewoners als vertrekpunt en spreken over “Welzijn en zorg”, waarbij eigen regie en autonomie centraal staan.

Alle disciplines dragen bij aan het welzijn van bewoners
De zorg speelt hierbij een belangrijk rol, maar ook de huishouding, dagbesteding en bijvoorbeeld de keuken dragen daaraan bij.
Binnen In de Luwte gebruiken we 10 klantbeloftes als uitgangspunt voor de kwaliteitsmethodiek

Deze 10 klantbeloften sluiten naadloos aan bij de kernwaarden van zorgvilla ‘In de Luwte’:

  • Waardigheid

  • Deskundigheid

  • Huiselijkheid

  • Zinvol leven

In de Luwte biedt veiligheid en plezier.

downloads